Wegenwerken nijverheidsstraat starten 8 augustus

Werken in de nijverheidsstraat starten op 8 augustus en wordt in 3 fases afgewerkt. (Zie foto)
De andere delen van de Nijverheidsstraat staan nog niet meteen geprogrammeerd en de uitvoering zal afhankelijk zijn of andere ingrepen in de weg ook noodzakelijk zijn (rioleringen, fietspaden,…)

Momenteel is voorzien dat de werken in 2018 zouden gegund worden aan een aannemer voor zowel de lichten als de aanleg van het fietspad langs de Vaartstraat

Volgende grote investeringen worden momenteel voorbereid:
– Aanleg vrijliggend fietspad Pannestraat
– Aanleg vrijliggend fietspad Rousdammestraat
– Nieuwe rioleringen Brikkerijstraat-Rodestraat-Statieplaats-Statiestraat-Nieuwpoortkeiweg en rioleringen Nieuwstraat.

<