Update2 werken Welvaartstraat – Nijverheidsstraat

De firma Norré-Behaegel Wegenbouw heeft de intentie om 8 september in de Nijverheidsstraat plaatselijk twee sonderingen uit te voeren. Deze moeten toelaten om de precieze ligging van de nutsleidingen te bepalen. Zodoende kan hiermee rekening gehouden worden bij het uitvoeren van de rioleringswerken, en kunnen eventueel noodzakelijke voorbereidende ingrepen tijdig ingepland worden. Deze sonderingen hebben geen grote hinder tot gevolg. Maximaal wordt ter plaatse van de put een rijstrook ingenomen. Doorgaand verkeer in beide richtingen blijft steeds mogelijk, zij het dat tegenliggers alternerend passeren.

De huidige fase van de Welvaartstraat zou mogelijks eind week 37 gebetonneerd worden. Gedurende minstens 72 uur vragen we om het beton niet te berijden. De aannemer verzekert ons dat uiterlijk op zaterdag 23 september deze fase volledig afgewerkt en bruikbaar is.

Terzijde: vanwege de firma Florisan vernemen we dat er in het weekend van 30/09 een opendeur wordt gepland.

Een volgende fase situeert zich in de Nijverheidsstraat. Daarbij wordt niet de volledige lengte uitgevoerd, zoals eerst gepland. De aannemer stelt voor om in eerste instantie het stukje uit te voeren ten oosten van de uitrit van het tankstation. In dit segment zijn er geen rioleringen ; bij normale weersomstandigheden is dit in een grote twee weken uitgevoerd.

Op dat moment is de Nijverheidsstraat ter plaatse van deze werken volledig onderbroken, hetgeen betekent dat de doorgang tussen ondermeer brandweerkazerne en Truckstop langs de Nijverheidsstraat niet mogelijk is. Wel zal het mogelijk zijn om vanuit de Vaartstraat via de Nijverheidsstraat en de Welvaartstraat naar de Albert I-laan te rijden, en omgekeerd.

Er is tenslotte nogmaals duidelijk afgesproken dat een nieuw segment pas aangesneden zal worden, als een vorig segment volledig is afgewerkt en overrijdbaar is.<