Sint Feest Veurne@Work geslaagd!

Zondag 19 november stonden de deuren van Furnevent open voor de kinderen van medewerkers waarvan hun werkgever lid is van bedrijventerrein-vereniging Veurne@Work. Hiervoor zakten 200 kinderen met hun ouders af naar Furnevent. Een spetterende namiddag was het gevolg! Kinderen en ouders waren gratis welkom voor een ontmoeting met de Sint, ze werden verwend met een…

Read More

Update 4 – Werken Nijverheidsstraat – Welvaartstraat

Als de weersomstandigheden het toelaten, wordt aanstaande vrijdag 6 oktober de tweede fase in de Welvaartstraat gebetonneerd. Tijdens het komende weekend worden in samenwerking met de firma’s Florisan en Mattheeuws grote inspanningen geleverd om het verse beton verkeersvrij te houden. Maandag en dinsdag wordt de verdere afwerking (voegvullingen enz) afgewerkt, zodat op woensdag 11 oktober…

Read More

Update3 werken Welvaartstraat – Nijverheidsstraat

Er is tot een ingrijpende wijziging in de fasering beslist, na afweging van alle pro en contra. Maandag aanstaande, 25 september, wordt de eerste fase in de Welvaartstraat opnieuw open gesteld voor het verkeer. Tegelijkertijd wordt vanaf maandag 25 september bij wijze van tweede fase een nieuw segment van de Welvaartstraat aangesneden. Dit segment is…

Read More

Update2 werken Welvaartstraat – Nijverheidsstraat

De firma Norré-Behaegel Wegenbouw heeft de intentie om 8 september in de Nijverheidsstraat plaatselijk twee sonderingen uit te voeren. Deze moeten toelaten om de precieze ligging van de nutsleidingen te bepalen. Zodoende kan hiermee rekening gehouden worden bij het uitvoeren van de rioleringswerken, en kunnen eventueel noodzakelijke voorbereidende ingrepen tijdig ingepland worden. Deze sonderingen hebben…

Read More

Update werken Welvaartstraat – Nijverheidsstraat

De firma Norré-Behaegel Wegenbouw is op 16 augustus gestart met de werken in de Welvaartstraat, en dit vanaf de Albert I-laan. Normaal is dienaangaande door de aannemer met de betrokken bedrijven voordien uitvoerig gecommuniceerd. Volgens de planning die gisteren (22 augustus) door de aannemer werd voorgelegd (en die nog even moet gecheckt worden op conformiteit…

Read More

Wegenwerken nijverheidsstraat starten 8 augustus

Werken in de nijverheidsstraat starten op 8 augustus en wordt in 3 fases afgewerkt. (Zie foto) De andere delen van de Nijverheidsstraat staan nog niet meteen geprogrammeerd en de uitvoering zal afhankelijk zijn of andere ingrepen in de weg ook noodzakelijk zijn (rioleringen, fietspaden,…) Momenteel is voorzien dat de werken in 2018 zouden gegund worden…

Read More

Gezamenlijke ophaling KGA juni 2017 – POM West-Vlaanderen

Het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) van West-Vlaamse bedrijven wordt periodiek opgehaald via een gezamenlijke actie van de POM West-Vlaanderen. Met KGA worden lege verfpotten, olieresten, chemicaliën, oude TL-lampen, spuitbussen, brandblussers, enzovoort bedoeld. Tussen maandag 12 juni en vrijdag 16 juni 2017  is het opnieuw zo ver! U kan uw KGA dan terug aan een voordelige…

Read More

Veurne@Work organiseert met Stad Veurne infosessie Omgevingsvergunning

De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Ze verenigt en vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De nieuwe omgevingsvergunning treedt in werking op 23 februari 2017. Wil u ook op de hoogte zijn en wil u weten wat deze verandering  voor jou onderneming betekent? Veurne@Work en Stad Veurne organiseerden op 9…

Read More