Digitale bouwaanvraag en omgevingsvergunning

Vanaf 23 februari 2017 staat de start van de omgevingsvergunning gepland. Concreet betekent dit dat de bouwaanvragen, waarvoor een milieuvergunning vereist is, samen zal moeten ingediend worden (en vice versa). Hieraan koppelde de Vlaamse Overheid een doorgedreven digitalisering. De aanvraag digitaal indienen wordt een recht van de aanvrager, de digitale behandeling door de overheid, wordt een plicht. Het spreekt voor zich dat er vanuit deze optiek gestreefd wordt naar een digitale indiening van de aanvragen.

 

Om deze overgang vloeiend te laten verlopen start Stad Veurne vanaf september met de Digitale Bouwaanvraag (“DBA”). Deze DBA houdt in dat de bouwaanvragen vanaf dan digitaal zullen kunnen worden ingediend via www.omgevingsloket.be. Vanaf februari wordt dit loket dan aangevuld met de milieuaanvragen.<