Win – Win met warmte – 13 oktober 2015

UITWISSELING VAN WARMTE TUSSEN BEDRIJVEN Verschillende West-Vlaamse ondernemers wisselen al warmte uit met hun buurbedrijf. Op die manier benutten ze industriële restwarmte, die anders vaak verloren gaat. Anderen maken gebruik van gerecupereerde warmte uit een warmtekrachtkoppeling (WKK). Voor beide bedrijven betekent de uitwisseling een economische win-win situatie. Dat deze manier van werken het milieu ten…

Read More

Kom alles te weten over duurzaam ondernemen tijdens één van onze infosessies

Het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen helpt u om het beleid van uw bedrijf te structureren en laat u toe ervaringen te delen met andere deelnemende bedrijven! Het Charter legt daarbij de link tussen behoorlijk bestuur, maatschappelijk engagement, HRM, milieu, veiligheid, communicatie en logistiek. Informeer u verder op één van drie infosessies. Dinsdag 29 september 2015,…

Read More

Enquête Veurne@Work – thema opleidingen

Sinds de oprichting van Veurne@Work, hebben we met de werkgroep HR niet stilgezeten. Onze werkgroep is divers samengesteld, waardoor we een kijk hebben vanuit verschillende sectoren met inzichten van grotere en kleinere organisaties. Met ons enthousiast team willen we zo veel mogelijk inspelen op de noden van de Veurnse bedrijven. We zijn ervan overtuigd dat…

Read More

Voorjaarsschoonmaak Bedrijventerreinen Veurne – 10 en 11 juni 2015

Ergert u zich ook aan het zwerfvuil dat rondslingert op het bedrijventerrein? Lege blikjes en flesjes, zakken afval en andere zaken worden al te vaak achteloos achtergelaten door passanten en laten een slordige indruk na. Dit komt het imago van de bedrijven en het bedrijventerrein niet ten goede. Bedrijventerreinvereniging Veurne@Work, Stad Veurne, POM West-Vlaanderen en…

Read More

Bedrijventerreinenvereniging Veurne@Work is een feit

Veurne@Work is een gloednieuwe bedrijventerreinvereniging waarbij de bedrijven van de bedrijventerreinen in Veurne beter samenwerken en gezamenlijk een eenheid vormen naar overheid en derden. Veurne@Work wordt ondersteund door WVI, de stad Veurne en door het Agentschap Ondernemen. De vereniging wordt geleid door 11 gemotiveerde ondernemers en telt op vandaag reeds 60 leden. Op de eerste…

Read More

Startevent 18 november 2014

Start Event 18 november 2014 Op dinsdag 18 november 2014 werd bedrijventerrein vereniging voorgesteld aan alle Veurnse ondernemers. De doelen van de vereniging werden in grote lijnen voorgesteld samen met uitleg over nut en voordelen van onze vereniging. De ondernemers werden warm gemaakt om zich de avond zelf nog lid te maken en kandidaat te…

Read More