Update3 werken Welvaartstraat – Nijverheidsstraat

Er is tot een ingrijpende wijziging in de fasering beslist, na afweging van alle pro en contra. Maandag aanstaande, 25 september, wordt de eerste fase in de Welvaartstraat opnieuw open gesteld voor het verkeer. Tegelijkertijd wordt vanaf maandag 25 september bij wijze van tweede fase een nieuw segment van de Welvaartstraat aangesneden. Dit segment is…

Read More

Update2 werken Welvaartstraat – Nijverheidsstraat

De firma Norré-Behaegel Wegenbouw heeft de intentie om 8 september in de Nijverheidsstraat plaatselijk twee sonderingen uit te voeren. Deze moeten toelaten om de precieze ligging van de nutsleidingen te bepalen. Zodoende kan hiermee rekening gehouden worden bij het uitvoeren van de rioleringswerken, en kunnen eventueel noodzakelijke voorbereidende ingrepen tijdig ingepland worden. Deze sonderingen hebben…

Read More

Update werken Welvaartstraat – Nijverheidsstraat

De firma Norré-Behaegel Wegenbouw is op 16 augustus gestart met de werken in de Welvaartstraat, en dit vanaf de Albert I-laan. Normaal is dienaangaande door de aannemer met de betrokken bedrijven voordien uitvoerig gecommuniceerd. Volgens de planning die gisteren (22 augustus) door de aannemer werd voorgelegd (en die nog even moet gecheckt worden op conformiteit…

Read More

Wegenwerken nijverheidsstraat starten 8 augustus

Werken in de nijverheidsstraat starten op 8 augustus en wordt in 3 fases afgewerkt. (Zie foto) De andere delen van de Nijverheidsstraat staan nog niet meteen geprogrammeerd en de uitvoering zal afhankelijk zijn of andere ingrepen in de weg ook noodzakelijk zijn (rioleringen, fietspaden,…) Momenteel is voorzien dat de werken in 2018 zouden gegund worden…

Read More

Gezamenlijke ophaling KGA juni 2017 – POM West-Vlaanderen

Het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) van West-Vlaamse bedrijven wordt periodiek opgehaald via een gezamenlijke actie van de POM West-Vlaanderen. Met KGA worden lege verfpotten, olieresten, chemicaliën, oude TL-lampen, spuitbussen, brandblussers, enzovoort bedoeld. Tussen maandag 12 juni en vrijdag 16 juni 2017  is het opnieuw zo ver! U kan uw KGA dan terug aan een voordelige…

Read More

Laat het zoemen rond uw bedrijf en doe mee aan de groepsbestelling ‘bloemenzaden voor bijen’

U overweegt in 2017 de aanleg van een bloemenakker of –weide voor bijen en hommels op uw bedrijventerrein? Neem dan deel aan de groepsbestelling van ‘bloemenzaden voor bijen’, georganiseerd door de POM West-Vlaanderen, Inagro en het provinciebestuur West-Vlaanderen. Waarom deelnemen? Bijen en hommels zijn belangrijke bestuivers in de natuur. Eén van de manieren om hen…

Read More

Infosessie de omgevingsvergunning

De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Ze verenigt en vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De nieuwe omgevingsvergunning treedt in werking op 23 februari 2017. Wil u ook op de hoogte zijn en wil u weten wat deze verandering  voor jou onderneming betekent? Veurne@Work en Stad Veurne organiseren op 9…

Read More