Update 4 – Werken Nijverheidsstraat – Welvaartstraat

Als de weersomstandigheden het toelaten, wordt aanstaande vrijdag 6 oktober de tweede fase in de Welvaartstraat gebetonneerd. Tijdens het komende weekend worden in samenwerking met de firma’s Florisan en Mattheeuws grote inspanningen geleverd om het verse beton verkeersvrij te houden. Maandag en dinsdag wordt de verdere afwerking (voegvullingen enz) afgewerkt, zodat op woensdag 11 oktober…

Read More

Update3 werken Welvaartstraat – Nijverheidsstraat

Er is tot een ingrijpende wijziging in de fasering beslist, na afweging van alle pro en contra. Maandag aanstaande, 25 september, wordt de eerste fase in de Welvaartstraat opnieuw open gesteld voor het verkeer. Tegelijkertijd wordt vanaf maandag 25 september bij wijze van tweede fase een nieuw segment van de Welvaartstraat aangesneden. Dit segment is…

Read More

Update2 werken Welvaartstraat – Nijverheidsstraat

De firma Norré-Behaegel Wegenbouw heeft de intentie om 8 september in de Nijverheidsstraat plaatselijk twee sonderingen uit te voeren. Deze moeten toelaten om de precieze ligging van de nutsleidingen te bepalen. Zodoende kan hiermee rekening gehouden worden bij het uitvoeren van de rioleringswerken, en kunnen eventueel noodzakelijke voorbereidende ingrepen tijdig ingepland worden. Deze sonderingen hebben…

Read More

Update werken Welvaartstraat – Nijverheidsstraat

De firma Norré-Behaegel Wegenbouw is op 16 augustus gestart met de werken in de Welvaartstraat, en dit vanaf de Albert I-laan. Normaal is dienaangaande door de aannemer met de betrokken bedrijven voordien uitvoerig gecommuniceerd. Volgens de planning die gisteren (22 augustus) door de aannemer werd voorgelegd (en die nog even moet gecheckt worden op conformiteit…

Read More

Wegenwerken nijverheidsstraat starten 8 augustus

Werken in de nijverheidsstraat starten op 8 augustus en wordt in 3 fases afgewerkt. (Zie foto) De andere delen van de Nijverheidsstraat staan nog niet meteen geprogrammeerd en de uitvoering zal afhankelijk zijn of andere ingrepen in de weg ook noodzakelijk zijn (rioleringen, fietspaden,…) Momenteel is voorzien dat de werken in 2018 zouden gegund worden…

Read More

Preventie-actie dode hoek

Wat is de dode hoek? De dode hoek is de zone naast de vrachtwagen waarin de chauffeur je niet kan zien. Nog elk jaar gebeuren er zware ongelukken omdat fietsers zich in de dode hoek bevonden. Levensbelangrijke tips! maak altijd oogcontact met de bestuurder; stop nooit onder of ter hoogte van de spiegels; blijf uit de dode…

Read More

Verlagen werkvergaderingen

Verslag groep mobiliteit 26-03-2015 Verslag groep mobiliteit 29-05-2015 Verslag groep mobiliteit 24-06-2015 Verslag groep mobiliteit 24-08-2015 Verslag groep mobiliteit 08-10-2015 Verslag groep mobiliteit 08-12-2015 Verslag groep VERKEERSCOMISSIE 11-12-2015…

Read More

Voorjaarsschoonmaak Bedrijventerreinen Veurne – 10 en 11 juni 2015

Ergert u zich ook aan het zwerfvuil dat rondslingert op het bedrijventerrein? Lege blikjes en flesjes, zakken afval en andere zaken worden al te vaak achteloos achtergelaten door passanten en laten een slordige indruk na. Dit komt het imago van de bedrijven en het bedrijventerrein niet ten goede. Bedrijventerreinvereniging Veurne@Work, Stad Veurne, POM West-Vlaanderen en…

Read More